nové množství v jednotkách balení

Podpora

Podpora
 

nové množství v jednotkách balení

 

z důvodu nového Nařízení (EU) 2016/425 musíme provést některé důležité změny v množství našich balení a v minimálních množstvích pro objednání u většiny výrobku, a to od 1. ledna 2019.

Nařízení (EU) 2016/425 stanovuje, aby u každé jednotky balení byl přiložen návod ve 24 jazycích. To znamená, že pokud vy, jako distributor, otevřete jednotku balení, abyste prodali menší množství svému zákazníkovu, musíte k samotnému výrobku přidat tištěný návod.

Všechna prohlášení o shodě, návody, zprávy o zkouškách a certifikáty lze stáhnout našich CE stránek: www.weldas-ce.com

Jako distributor značky Weldas® jste odpovědní za to, že předáte tištěný návod k výrobku koncovému uživateli.

Jednotky balení budou následující:
–      Všechny rukavice: baleno po 5 párech v jednom plastovém sáčku, a lze je objednávat pouze po celých sáčcích nebo krabicích (například 5, 10, 15 párů atd.)
–      Ochrana hlavy (klobouky, šátky, čepice, helmy): baleno po 5 kusech v jednom plastovém sáčku. Lze je objednávat pouze po celých sáčcích nebo krabicích (například 5, 10, 15 párů atd.)
–      Jednotky balení všech ostatních výrobků se nemění

Pokud bude objednávané množství menší, než plné jedno balení, změníme sami tento počet na jedno plné balení.
Objednávané množství bude zaokrouhleno směrem nahoru na plné jednotky balení

Příklad:

Objednávka na 1, 2, 3, 4 párů rukavic bude změněna na 5 párů
Objednávka na 6, 7, 8, 9 párů rukavic bude změněna na 10 párů atd.

Věříme, že tato opatření pochopíte.