Odmítnutí odpovědnosti

Podpora

Podpora
 

Odmítnutí odpovědnosti

 

Weldas® Europe B.V. poskytuje webové stránky www.weldaseurope.com jako službu veřejnosti a vlastníkům webu.

Společnost Weldas® Europe BV není odpovědná, a výslovně se zříká veškeré odpovědnosti za, škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání, odkaz na, nebo spoléhání se na informace obsažené na webu. Ačkoli informace obsažené na webu jsou pravidelně aktualizováne, nelze zaručit, že informace uvedené na této webové stránce jsou správné, úplné a aktuální.

Ačkoli webové stránky Weldas® Europe B.V.mohou obsahovat odkazy poskytující přímý přístup na další internetové zdroje, včetně webových stránek, Weldas® Europe B.V. není zodpovědný za správnost obsahu informací obsažených na těchto stránkách.