Ansvarsfriskrivning

Kampanjer

Kampanjer
 

Ansvarsfriskrivning

 

Weldas® Europe B.V. tillhandahåller webbsidan för www.weldaseurope.com som en service till allmänheten och webbsideägare.

Weldas® Europe B.V. är inte ansvarig för, och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för, skador av alla typer som uppstår på grund av användning, hänvisning till, eller förlitande på information som finns på webbsidan. Även om informationen på webbsidan uppdateras med jämna mellanrum lämnas ingen garanti för att informationen som tillhandahålls på webbsidan är korrekt, fullständig och uppdaterad.

Även om webbsidan som tillhör Weldas® Europe B.V. kan innehålla länkar som ger direkt åtkomst till andra internetresurser, inklusive webbsidor, är Weldas® Europe B.V. inte ansvarig för att denna information är korrekt och inte heller för innehållet som finns på dessa sidor.