Page 4 - Weldas Europe Catalog 2018
P. 4

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH WELDAS EUROPE KATALOGU!
      Tento katalog má za cíl vás informovat o produktech Weldas, které jsou vyráběny v naší vlastní, TÜV a ISO
      certifikované továrně.Většina produktů je nejen podle CE (evropských norem) certifikována,ale rovněž také zkoušena
      TÜV a informace o tom naleznete pod číslem certifikátu na výrobku.Kopie certifikátů jsou vám vždy k dizpozici:
      www.weldas-ce.com. Hodnoty pH,Chromu (VI) a výkonostní stupně všech používaných materiálů firmou Weldas byly
      testovány a vyhovují CE evropským zdravotním normám.Barvení je provedeno přírodními materiály. Prosím, pro více
      informací navštivte naše vebové stránky: www.weldas.com.
           VITAJTE V KATALÓGU WELDAS EUROPE!
      Tento katalóg by Vás rád informoval o produktoch Weldas, ktoré sú vyrábané v našej vlastnej továrni, certifikovanej
      podľa noriem TÜV a ISO. Väčšina týchto produktov je takisto certifikovaná podľa noriem CE, a tiež podľa noriem TÜV.
      V katalógu nájdete pri produktoch informácie ohľadom počtu certifikátov. Kópie týchto certifikátov budete mať
      neustále k dispozícii: www.weldas-ce.com. Hodnoty pH, chrómu a PCP všetkých materiálov v produktoch Weldas sú
      testované a vyhovújú európskym zdravotným normám CE. Zafarbenie produktov je realizované farbivami z
      prírodných materiáloch. Prosím navštívte našu webovú stránku: www.weldas.com, kde získate viac informácií.
           KÖSZÖNTI ÖNTA WELDAS EURÓPA CATALOG!

      Ez a katalógus a Weldas termékekről nyújt Önnek információt, melyek a saját, TÜV illtveISO minősítéssel rendelkező
      gyárunkban készültek. A termékeink többsége CE tanúsítvánnyal illetve TÜV bevizsgálással rendelkezik. A
      tanúsítvány számára vonatkozó hivatkozást a termékeknél találja, és ezen tanúsítványok másolata mindenkor az Ön
      rendelkezésére áll: www.weldas-ce.com. A Weldas termékek anyagainak ph, Chromium (VI) és PCP szintjeit
      mindenkor ellenőrzik, melyek a CE egészségügyi standard előírásainak megfelelnek. A termékek színezése csak
      természetes anyagokkal történik.Kérjük további információért keresse fel honlapunkat: www.weldas.com.
           BINE AŢI VENIT LA CATALOGUL WELDAS EUROPE!

      Acest catalog vă informează despre produsele Weldas, care sunt fabricate în fabrici proprii, certificate TUV sau ISO.
      Majoritatea produselor sunt atestate CE, de asemenea şi TUV şi puteţi găsi toate informaţiile despre produse,
      incluzând numărul certificatelor, copii ale acestora sunt la dispoziţia dumneavoastră: www.weldas-ce.com. Nivelul pH,
      Crom (VI) şi PCP pentru toate materialele produselor Weldas au fost testate şi îndeplinesc standardele de sănătate
      CE. Vopsirea se realizează cu material naturale. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru:
      www.weldas.com.

           ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА КАТАЛОГA НА WELDAS!
      Този каталог има за цел да ви информира за продуктите, предлагани от Weldas и произведени в
      сертифицираната по ISO и TÜV фабрика на Weldas . Повечето от продуктите имат CE маркировка и сертификати,
      издадени от TÜV. Информация за номерата на сертификатите и самите сертификати са винаги на разположение
      на клиентите: www.weldas-ce.com. Стойността на pH , съдържанието на хром (VI) и PCP нивото на всички
      материали, от които се произвеждат продуктите на Weldas съответсват на СЕ здравните изисквания. Естествени
      материали се използват при багренето на продуктите. За повече инфомация посетете: www.weldas.com.

           DOBRODOŠLI V EVROPSKEM KATALOGU WELDAS!
      S tem katalogom Vas želimo obvestiti o izdelkih Weldas iz naše lastne TÜV in ISO certificiracirane proizvodnje. Večino
      naših izdelkov ima CE certifikat (prav tako izdan s strani TÜV), kar je ob izdelkih označeno s številko certifikata, kopije
      certifikatov pa so Vam vedno na voljo: www.weldas-ce.com. Vrednosti pH, heksavalantnega kroma in PCP v
      materialih, ki jih uporablja Weldas, so preverjene in ustrezajo standardom EN. Za barvanje uporabljamo le naravne
      materiale. Vabimo Vas, da obiščete našo spletno stran: www.weldas.com.


           DOBRODOŠLI U EUROPSKI WELDAS-ov KATALOG!
      Ovaj katalog Vas želi informirati o Weldasovim proizvodima koji su proizvedeni u našoj vlastitoj tvornici, kaja ujedno
      posjeduje i ISO certifikat izdan od strane TUV certifikacijske kuće. Velika većina naših proizvoda certificirana je i ima CE
      oznaku, izdanu od TUV-a. Uvijek možete saznati sve informacija o proizvodima uključujući i broj certifikata. Isto tako kopije
      ovih certifikata u svakom trenutku dostupne su Vam preko naše web stranice: www.weldas-ce.com. pH, krom (VI) i PCP
      razine svih Weldasovih proizvoda permanetno se provjeravaju i testiraju, te zadovoljavaju sve CE zdrastvene standarde.
      Bojanje se vrši prirodnim materijalima. Za više informacija molim Vas posjetite našu web stranicu: www.weldas.com.

           DOBRODOŠLI U WELDASOV KATALOG ZA EVROPU!

      Katalog vam pruža informacije o Weldasovim proizvodima , proizvedenim u nasoj TÜV i ISO sertifikovanoj fabrici.
      Većina proizvoda poseduje CE sertifikat izdat od strane TÜV - a, takođe u katalogu možete pronaći informacije o broju
      sertifikata za svaki proizvod, kopije istih su vam uvek na raspolaganju: www.weldas-ce.com. PH, CHROMIUM (VI) i
      PCP nivoi svih materijala korišćenih u Weldasovim proizvodima su testirani i u skladu sa CE zdravstvenim
      standardima. Za bojenje proizvoda su korišćeni prirodni materijali. Za više informacija posetite našu internet
      prezentaciju na: www.weldas.com.   Weldas Europe catalog 2018            www.weldas.com                    Page 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9